1. Milanković-cykler

  Milanković-cykler, samlingsnamn på de astronomiskt betingade förändringar i jordens orientering och bana kring solen som föreslagits orsaka variationer i klimatet över långa tidsskalor.
 2. cyklamat

  cyklamat, salter av cyklohexylsulfaminsyra, konstgjorda sötningsmedel.
 3. cykla

  cyk`la verb ~de ~t ORDLED: cykl-ar SUBST.: cyklande (till 1), cykling (till 1)
  Svensk ordbok
 4. cyklamenkvalster

  cyklamenkvalster, Phytonemus pallidus , art i spindeldjursfamiljen dvärgkvalster.
 5. cyklamen

  cyklamen, Cyclamen, släkte viveväxter med 17 arter örter i medelhavsområdet, Mindre Asien och Iran.
 6. cyklamen

  cyklamen, Cyclamen persicum, art i familjen viveväxter.
 7. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 8. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 9. snöbollsjorden

  snöbollsjorden (av engelska snowball Earth), en omtvistad hypotes om att jorden för mer än 600 miljoner år sedan genomgick en eller flera omfattande istider.
 10. cyklamen

  cykla´men subst., best. f. och plur. ~ ORDLED: cykl-amen
  Svensk ordbok