1. cyklon

  cyklon, roterande luft, som på norra halvklotet cirkulerar moturs kring lägre tryck, ofta synonymt med lågtryck.

 2. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 3. cyklonbana

  cyklonbana, den bana som en cyklon (ett lågtryck) beskriver.
 4. cyklonklimat

  cyklonklimat kännetecknas av hög frekvens av vandrande lågtryck, mellanbreddscykloner.
 5. cyklonit

  cyklonit, vitt, kristallint ämne som framställs genom behandling av hexametylentetramin med ett nitreringsreagens, t.ex. rykande salpetersyra.
 6. cyklon

  cyklon [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: cykl-on-en
  Svensk ordbok
 7. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 8. orkan

  orkan, benämning på vindstyrka 12 och däröver enligt Beaufortskalan.
 9. väder

  väder, atmosfärens tillstånd vad gäller förekomsten av vatten i olika former, t.ex. ånga, moln och nederbörd, samt luftens fysiska egenskaper som tryck, temperatur och rörelse, t.ex. vind.
 10. Filippinerna

  Filippinerna, stat i Sydöstasien.