1. Danaë

  Danaë, i grekisk myt dotter till kung Akrisios och Eurydike i Argos.
 2. Dan Andersson

  Andersson, Daniel (Dan), född 6 april 1888, död 16 september 1920, författare.
 3. Dana

  Dana, namn på danska havsforskningsfartyg, se Danaexpeditionerna.
 4. danagäld

  danagäld, lösesumma som betalades till vikingar för att slippa deras härjningar.
 5. danaer

  danaer, en föga känd forngrekisk folkstam, hos Homeros namn på greker i allmänhet.
 6. dans

  dans har definierats som rörelser till rytm och melodi, rörelser som ges en speciell form och utförs i viss tid och visst rum.

 7. danazol

  danazol, syntetiskt hormon som hämmar insöndringen av de hormoner från hypofysen som stimulerar könskörtlarna (äggstockar och testiklar) till hormonproduktion.
 8. Danakilöknen

  Danakilöknen, en av jordens hetaste öknar.
 9. dana

  da`na verb ~de ~t ORDLED: dan-ar SUBST.: danande, daning
  Svensk ordbok
 10. danaiderna

  danaiderna, i grekisk myt 50 döttrar till kung Danaos.