1. debitera

  debitera, en bokföringsterm som innebär att man påför en kostnad på ett konto.
 2. debitera

  debite´ra verb ~de ~t ORDLED: deb-it-er-ar SUBST.: debiterande, debitering
  Svensk ordbok
 3. kontokort

  kontokort, plastkort med en integrerad krets (”chip”) som berättigar ägaren att utnyttja olika finansiella tjänster.
 4. WAP

  WAP, Wireless Application Protocol, serie av kommunikationsprotokoll för åtkomst till internet och dess olika tjänster från mobiltelefoner eller andra terminaler (t.ex. handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser.

 5. grundskatt

  grundskatt, sammanfattande benämning på de skatter som från medeltiden till 1903 åvilade en jordegendom.
 6. utgående mervärdeskatt

  utgående mervärdeskatt, den mervärdeskatt en mervärdeskattskyldig person debiterat sina kunder och tagit emot från dem.
 7. källskatt

  källskatt, skatt som vid utbetalning av en skattepliktig intäkt dras från intäkten, källan, av utbetalaren och av denne betalas in till skattemyndigheten för den skattskyldiges räkning, det vill säga direkt när inkomsten uppkommer.

 8. ADSL

  ADSL, asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet över vanliga teleledningar.

 9. debetkort

  debetkort,, typ av kontokort där beloppet omgående dras från, debiteras, kortinnehavarens tillgångar på ett visst konto.
 10. trängselskatt

  trängselskatt, punktskatt som tas ut i vissa storstäder i syfte att minska fordonstrafiken och därmed förbättra framkomligheten och miljön.