1. definitiv

  definitiv [-i´v el. def´-] adj. ~t ORDLED: de-fin-it-iv
  Svensk ordbok
 2. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 3. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 4. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 5. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 6. ikon

  ikon, en helig bild i den ortodoxa kyrkan.
 7. yoga

  yoga, ett av de sex klassiska indiska tankesystemen ( darshana); jämför indisk filosofi.
 8. Evert Taube

  Taube, Evert, född 12 mars 1890, död 31 januari 1976, författare, vissångare, konstnär; jämför släktartikel Taube.

 9. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 10. östromerska riket

  östromerska riket, benämning på den östliga del av romerska riket som blev självständig under senantiken.