1. delge

  de`lge äv. de`lgiva verb delgav, delgett el. delgivit, delgiven delgivna, pres. delger äv. delgiver ORDLED: del--giv-it SUBST.: delgivande, delgivning
  Svensk ordbok
 2. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 3. memoarer

  memoarer, litterär genre som består av skildringar av det förflutna, grundade på författarens egna hågkomster av privata upplevelser eller historiska händelser.
 4. briefing

  briefing, delgivning av koncentrerad information, ofta inför ett speciellt uppdrag, t.ex. uppgifter om väder och vind som delges en flygförare inför start.
 5. arvskifte

  arvskifte, fördelning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna, dvs. arvingar och universella testamentstagare.
 6. EFSA

  EFSA, European Food Safety Authority, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Parma, Italien, självständig EU-myndighet inrättad 2002 samtidigt som en europeisk livsmedelslag antogs.
 7. alkoholism

  alkoholism, sammanfattande (inte officiell) benämning på alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador.

 8. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 9. surrogatdelgivning

  surrogatdelgivning, sådan delgivning som i vissa fall kan ske genom att handlingen överlämnas till någon som står i nära förbindelse med den som ska delges, t.ex. familjemedlem, hyresvärd eller arbetsgivare.
 10. Malmstens Skola

  Malmstens Skola, egentligen en del av Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design, 1996–2000 Carl Malmstens Skola, Stockholm, skola för teknisk konstnärlig utbildning.