1. deprimerad

  deprime´rad adj. deprimerat ORDLED: de-prim-er-ad
  Svensk ordbok
 2. abstinens

  abstinens är när man undviker något som man ofta brukar använda, till exempel kaffe eller alkohol.
 3. slang

  slang är en variant av ett språk som används bara i vissa sammanhang, till exempel bland ungdomar.
 4. placeboeffekt

  placeboeffekt, gynnsam medicinsk behandlingseffekt som uppstår trots att behandlingen utförs med placebo, dvs. med en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans eller med en annan behandlingsmetod som är utformad för att likna en aktiv sådan men som förändrats för att vara verkningslös.
 5. Sigmund Freud

  Sigmund Freud var en österrikisk läkare som omkring sekelskiftet 1900 grundlade psykoanalysen.

 6. Orion

  Orion är en stjärnbild på himmelsekvatorn, av många ansedd som den vackraste stjärnbilden man kan se från Sverige.
 7. Esaias Tegnér

  Tegnér, Esaias, född 13 november 1782, död 2 november 1846, skald, lärd, prästman, ledamot av Svenska Akademien från 1819; jämför släktartikel Tegnér.
 8. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 9. impotens

  impotens betyder att en man har minskad sexuell förmåga.
 10. ecstasy

  ecstasy är en drog.