1. destruera

  destruera, förstöra (t.ex. i destruktionsanläggningar).
 2. destruera

  destrue´ra verb ~de ~t ORDLED: de-stru-er-ar SUBST.: destruerande, destruering; destruktion
  Svensk ordbok
 3. destruktion

  destruktion, förstörande; som medicinsk term: avgränsat sönderfall, nedbrytning av en del av en vävnad eller ett organ.
 4. gasrening

  gasrening, avskiljning av föroreningar från en gas.
 5. destruktionsanläggning

  destruktionsanläggning, anläggning för att förstöra, destruera, miljöfarliga material och avfallsprodukter, t.ex. giftiga och i naturen stabila (så kallade persistenta) organiska föreningar.
 6. materialteknik

  materialteknik, vetenskapen om material och deras praktiska användning, dvs. forskning och tillämpning av kunskap rörande sammansättning, struktur och framställning av material och deras koppling till egenskaper och användning.
 7. SAKAB AB

  SAKAB AB, Svensk Avfallskonvertering AB, företag bildat 1969 med ensamrätt att ta hand om svenskt farligt avfall samt förbränning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
 8. Domenico Fontana

  Fontana, Domenico, 1543–1607, italiensk arkitekt och ingenjör.
 9. hemofili

  hemofili, klassisk blödarsjuka, en grupp ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 10. fågelinfluensa

  fågelinfluensa, aviär influensa, sjukdom som orsakas av ett flertal subtyper av influensavirus typ A.