1. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 2. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 3. diskmaskin

  diskmaskin, apparat som med hjälp av hett vatten och speciella diskmedel rengör glas, porslin, bestick, kastruller etc.
 4. Usain Bolt

  Bolt, Usain, född 1986, jamaicansk sprinterlöpare.

 5. vattenförsörjning

  vattenförsörjning, vattenanvändning, distribution av dricksvatten till människor och djur samt vatten för industrin (t.ex. processvatten och kylvatten) och vatten till jordbruket (bevattning).
 6. glassjuka

  glassjuka, långsamt sönderfall av glas där ytan först blir matt, sedan ogenomskinligt vit och slutligen börjar spaltas upp och falla sönder.
 7. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 8. fäbodväsen

  fäbodväsen, en form av extensiv boskapsskötsel, som innebär att boskapen förs ut på sommarbete till gräsrika marker på större eller mindre avstånd från den egentliga jordbruksbygden, där huvudgården ligger.
 9. diskmaskin

  dis`kmaskin subst. ~en ~er ORDLED: disk--mask-in-en
  Svensk ordbok
 10. buteljborste

  butel`jborste subst. ~n buteljborstar ORDLED: but-elj--borst-en
  Svensk ordbok