1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. Alperna

  Alperna, Europas mäktigaste bergssystem, bestående av ett brett bälte av bergskedjor, som sträcker sig i en 1 200 km lång båge från trakten av Nice och Genua vid Medelhavet norrut till Genèvesjön i Schweiz, därefter i nordöst–östlig riktning till trakten av Wien.
 3. Lao Zi

  Lao Zi (’Mästaren Lao’), Lao-Tzu, beskrivs traditionellt som grundaren av daoismen och författare till det klassiska verket Lao Zi eller Daodejing (’Boken om Vägen’).
 4. analytisk filosofi

  analytisk filosofi, ofta använd samlingsbenämning på en typ av filosofi som först uppträdde i Storbritannien och inom det tyska språkområdet i början av 1900-talet och som fick och fortfarande har stor utbredning, särskilt i den anglosaxiska världen och i de nordiska länderna.
 5. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning.
 6. divergera

  divergera [-ge´-] verb ~de ~t ORDLED: di-verg-er-ar SUBST.: divergerande, divergering; divergens
  Svensk ordbok
 7. nykonfucianism

  nykonfucianism, kinesiska xin rujia, strömningar inom konfucianismen som främst under 1900-talet framträtt i opposition mot den kinesiska kulturradikalism som hävdar att det konfucianska kulturarvet utgör ett hinder för Kinas modernisering.
 8. kritiska fenomen

  kritiska fenomen, speciella fenomen som inträffar i omedelbar närhet till den kritiska punkten då en gas kondenserar till vätska, då ett magnetiskt ämne övergår från ett magnetiskt oordnat till ett ordnat tillstånd (t.ex. ferromagnetiskt tillstånd hos järn), då en elektrisk ledare övergår till ett supraledande tillstånd osv.
 9. Energikommissionen

  Energikommissionen, namn på två statliga energipolitiska utredningar under 1970- respektive 90-talet, båda med parlamentarisk sammansättning.
 10. Eulers summationsmetod

  Eulers summationsmetod , teknik för att summera serier som divergerar eller konvergerar långsamt, se serie.