1. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 2. drift

  drift betecknar inom psykologin en motivation som väcks när det föreligger antingen primära behov som skapas av fysiologiska tillstånd (brist på föda väcker hunger) eller sekundära, förvärvade behov (t.ex. sociala behov av framgång eller pengar).
 3. Stokes drift

  Stokes drift, långsam nettoförflyttning av vatten som orsakas av vågor.
 4. driftteorin

  driftteorin, den under förra hälften av 1800-talet av många geologer hävdade uppfattningen att de repade berghällar och lösa sedimentära avlagringar som nu benämns moräner bildats av isberg.
 5. På drift

  På drift, On the Road, roman av den amerikanske författaren Jack Kerouac, utgiven 1957.

 6. driftsöverskott

  driftsöverskott, skillnaden mellan intäkter och driftskostnader, t.ex. hyresintäkter minus driftskostnader inom fastighetsbolag.
 7. drift

  drift, i mätinstrument ändring under mätningens gång i avläsningen, beroende på instrumentets egenskaper och inte på någon förändring hos den uppmätta storheten.
 8. driftström

  driftström, vindström , bildas genom direkt överföring av vindenergi till ytskiktet i hav eller sjöar.
 9. Rorkes Drift

  Rorkes Drift, ort i KwaZulu–Natal, Sydafrika.
 10. driftkontroll

  driftkontroll, processkontroll. Historiskt sett har driftkontroll i industriell tillverkning dominerats av kontroll av den tillverkade produkten.