1. drulle

  drull`e subst. ~n drullar ORDLED: drull-en
  Svensk ordbok
 2. drulleförsäkring

  drulleförsäkring, vardaglig benämning på ansvarsförsäkring.
 3. drulleförsäkring

  drull`eförsäkring subst. ~en ~ar ORDLED: drulle--för-säkr-ing-en
  Svensk ordbok
 4. drulla

  drull`a verb ~de ~t ORDLED: drull-ar SUBST.: drullande
  Svensk ordbok
 5. drullputt

  drullputt [drul`- el. drul´-] subst. ~en ~ar ORDLED: drull--putt-en
  Svensk ordbok
 6. drullig

  drull`ig adj. ~t ORDLED: drull-ig
  Svensk ordbok
 7. trådrulle

  trå`drulle subst. ~n trådrullar ORDLED: tråd--rull-en
  Svensk ordbok
 8. bildrulle

  bi`ldrulle subst. ~n bildrullar ORDLED: bil--drull-en
  Svensk ordbok
 9. drul

  drul subst. ~en ~ar ORDLED: drul-en
  Svensk ordbok
 10. pumpernickel

  pum´pernickel subst. ~n pumpernicklar ORDLED: pumper-nickl-ar
  Svensk ordbok