1. dryfta

  dryf`ta verb ~de ~t ORDLED: dryft-ar SUBST.: dryftande, dryftning
  Svensk ordbok
 2. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 3. purism

  purism, strävan efter renhet i ett eller annat avseende. Inom språkvetenskap en inriktning som går ut på att hindra inlån av främmande språkelement till det egna språket.
 4. dissertation

  dissertation, i Sverige mindre vanlig benämning på akademisk avhandling eller doktorsavhandling.
 5. dekadens

  dekadens, urartning, förfall, är i dagligt tal vad en konservativ betraktare vill finna på olika livsområden, t.ex. uppfostran, massmedier och nöjesliv.
 6. nedrustning

  nedrustning, reduktion av försvarsorganisation vad avser kostnader, omfång, materielinnehav eller materielens egenskaper.

 7. Antarktisfördraget

  Antarktisfördraget, internationell överenskommelse för området söder om 60° sydlig bredd, vilken slöts 1 december 1959 och trädde i kraft 2 juni 1961.

 8. nedrustningskonferens

  nedrustningskonferens, konferens i vilken delegationer från olika stater dryftar nedrustningsproblem och arbetar med nedrustningsavtal.
 9. frälseköp

  frälseköp, den svenska statens försäljning till adeln av kronohemman samt räntor från skattehemman under frälserätt, främst under åren 1622–54.
 10. Anja Snellman

  Snellman, Anja, född Kauranen 1954, finsk författare.