1. duplicera

  duplice´ra verb ~de ~t ORDLED: dupl-ic-er-ar SUBST.: duplicerande, duplicering
  Svensk ordbok
 2. konjugation

  konjugation, överföring av DNA mellan en givarbakterie och en mottagarbakterie vilka är i fysisk kontakt med varandra.
 3. duplikation

  duplikation, förändring i kromosomstrukturen som innebär att ett visst kromosomsegment förekommer i dubbel upplaga.
 4. invandrartidskrift

  invandrartidskrift, publikation för eller av invandrare och språkliga minoriteter.

 5. pappersmasse- och pappersindustri

  pappersmasse- och pappersindustri, de delar av skogsindustrin som tillverkar pappersmassa och papper av olika kvaliteter.
 6. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 7. duplik

  dupli´k subst. ~en ~er ORDLED: dupl-ik-en
  Svensk ordbok
 8. reduplikation

  reduplikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-dupl-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. mångfaldiga

  mång`faldiga verb ~de ~t ORDLED: mång--fald-ig-ar SUBST.: mångfaldigande
  Svensk ordbok
 10. trycksak

  tryck`sak subst. ~en ~er ORDLED: tryck--sak-en
  Svensk ordbok