1. egg

  egg, den arbetande kanten i verktyg för skärande och klippande bearbetning.
 2. egga

  egg`a verb ~de ~t ORDLED: egg-ar SUBST.: eggande; eggelse
  Svensk ordbok
 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.

 4. egg

  egg, i textiltekniken detsamma som stadkant.
 5. Sofokles

  Sofokles, 497–406 f.Kr., grekisk dramatiker, vid sidan av Aischylos och Euripides antikens främste.
 6. Jean Paul Marat

  Marat, Jean Paul, 1743–93, fransk tidningsman och revolutionspolitiker.
 7. Fred Eggan

  Eggan, Fred, 1906–91, amerikansk socialantropolog, professor vid University of Chicago 1935–74, specialist på Nordamerikas urfolk.

 8. skandinavism

  skandinavism, rörelse som vid mitten av 1800-talet strävade efter att ena Danmark och de sedan 1814 i union förenade Norge och Sverige kulturellt, ekonomiskt och politiskt.

 9. skärande bearbetning

  skärande bearbetning, samlingsbenämning på en grupp verkstadstekniska metoder där material avskiljs från ett arbetsstycke med ett skärverktyg med egg.
 10. svärd

  svärd är ett vapen för strid.