1. elaborera

    elabore´ra verb ~de ~t ORDLED: e-labor-er-ar SUBST.: elaborerande, elaborering
    Svensk ordbok
  2. symfonirock

    symfonirock, komplext arrangerad klaviaturbaserad rockmusik, främst influerad av folkmusik (i synnerhet brittisk), klassisk musik och jazz.

  3. Belgien

    Belgien, stat i Västeuropa.