1. element

  element, (bestånds)del, komponent, enhet (ingående i en helhet).
 2. galvaniskt element

  galvaniskt element, galvanisk cell, elektrokemisk cell som kan leverera elektrisk ström till omgivningen, samtidigt som det sker en kemisk reaktion i cellen (en oxidation vid cellens anod, i detta fall minuspolen, en reduktion vid dess katod, i detta fall pluspolen).
 3. element

  element, värmeelement, se radiator.
 4. elementarpartikel

  elementarpartikel, fundamental partikel, materiens minsta beståndsdelar som inte har någon inre struktur.

 5. elementarladdning

  elementarladdning, beteckning e, den minsta elektriska laddning som antas förekomma fritt i naturen.
 6. elementlära

  elementlära, föreställning i äldre filosofi att materien är sammansatt av vissa grundämnen, element.
 7. elementarreaktion

  elementarreaktion, elementarprocess , kemisk reaktion i vilken reaktanterna omvandlas till reaktionsprodukter i ett enda reaktionssteg utan påvisbara mellanprodukter.
 8. Elementa

  Elementa, f.d. tidskrift för (elementär) matematik, fysik och kemi, grundad 1917, nedlagd 2004.
 9. element

  elemen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ele-ment-et
  Svensk ordbok
 10. elementär

  elementär, enkel, osammansatt, grundläggande.