1. våld eller hot mot tjänsteman

  våld eller hot mot tjänsteman, brott mot allmän verksamhet som innebär att någon med våld eller hot om våld förgriper sig på någon i dennes myndighetsutövning.

 2. hem för vård eller boende

  hem för vård eller boende, HVB, beteckning för institutioner som har uppdrag från socialtjänsten, huvudsakligen för barn och ungdomar med sociala problem eller för personer som har missbruks- eller beroendeproblematik.

 3. Julie, eller Den nya Heloïse

  Julie, eller Den nya Heloïse, Julie, ou la Nouvelle Héloïse, brevroman av den schweizisk-franske författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau, utgiven 1761.

 4. vållande till kroppsskada eller sjukdom

  vållande till kroppsskada eller sjukdom, brott enligt brottsbalken som begås av den som av oaktsamhet åsamkar en annan människa kroppsskada eller sjukdom.
 5. gubbe eller pil

  gubbe eller pil, gubben upp, äldre uttryck för att singla slant (jämför krona och klave).
 6. Antingen–eller

  Antingen–eller, Enten–Eller, ett av den danske författaren Søren Kierkegaards mest centrala filosofiska verk, utgivet 1843.

 7. Heino Eller

  Eller, Heino, född 7 mars 1887, död 16 juni 1970, estnisk tonsättare och pedagog.
 8. Atland eller Manheim

  Atland eller Manheim, titeln på Olof Rudbecks stora arbete om Atlantismytens tillämpning på Sverige.
 9. Ellery Queen

  Queen, Ellery, gemensam pseudonym för de amerikanska kusinerna och författarna Frederic Dannay (1905–82, egentligen Daniel Nathan) och Manfred B(ennington) Lee (1905–71, egentligen Manford Lepofsky).
 10. försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning

  försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, brott som begås av en gäldenär som vid konkurs, vid skuldsanering enligt skuldsaneringslagen eller vid förhandling om offentligt ackord uppsåtligen eller av grov oaktsamhet förtiger tillgång, uppger obefintlig skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift.