1. miljötålighetsteknik

    miljötålighetsteknik, teknikområde som omfattar metoder att säkerställa och utvärdera produkters tålighet mot miljöpåverkan, t.ex. klimatmässig (fukt, temperatur), kemisk (luftföroreningar, salt), elektroteknisk (elektrostatik, elektromagnetiska fält) eller mekanisk (vibrationer, stötar, nötning).
  2. emballera

    emballe´ra [em- äv. am-] verb ~de ~t ORDLED: em-ball-er-ar SUBST.: emballerande, emballering
    Svensk ordbok