1. emission

  emission, utsändande, utsläppande, utgivning. I fysiken: utsändande av strålning eller partiklar.
 2. emissionsspektrum

  emissionsspektrum, energifördelningen hos den strålning som utsänds från en strålningskälla.
 3. emission

  emission, utsändande, utsläppande, utgivning. I miljövetenskapen: utsläpp av ett ämne till luft, mark, sjöar och hav.
 4. emissionslinje

  emissionslinje, ljus linje i spektrum från en ljuskälla, vanligen en tunn lysande gas.
 5. emissionsnebulosa

  emissionsnebulosa, lysande moln av joniserad gas som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som gasskal kring stjärnor.
 6. stimulerad emission

  stimulerad emission, utsändning av strålning, vanligtvis elektromagnetisk (fotoner), från t.ex. en atom (i ett exciterat tillstånd) genom yttre påverkan av strålningsfält; jämför spontan emission.
 7. emission

  emission, ekonomisk benämning på utgivning av värdepapper, t.ex. nya aktier för att få in nytt kapital till ett bolag.
 8. emissionsdatortomografi

  emissionsdatortomografi, nuklearmedicinsk undersökningsmetod.
 9. emission

  emission [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: e-miss-ion-en
  Svensk ordbok
 10. riktad emission

  riktad emission, emission av exempelvis aktier som får tecknas av andra än de tidigare aktieägarna.