1. USA

  USA är ett land i Nordamerika.

 2. Argentina

  Argentina är ett land i sydöstra Sydamerika.

 3. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 4. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.

 5. Ganges

  Ganges är en flod i Indien och Bangladesh.
 6. Marne

  Marne är en flod i nordöstra Frankrike.
 7. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 8. Djingis khan

  Djingis khan, Tjinggis khan, egentligen Temüdjin, född 1155, 1162 eller 1167, död 18 augusti 1227, mongolisk härskare och erövrare.
 9. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 10. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.