1. ensidig rättshandling

  ensidig rättshandling, juridisk term som används om fall när någon åtar sig en förpliktelse utan en motförpliktelse från den som gynnas.
 2. ensidig

  e`nsidig adj. ~t ORDLED: en--sid-ig
  Svensk ordbok
 3. ensidig växtodling

  ensidig växtodling, odlingsform där valet av grödor helt domineras av en enda gröda eller en viss typ av grödor, t.ex. stråsäd.
 4. propaganda

  propaganda, mer eller mindre systematiskt bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.

 5. tendentiös

  tendentiös är en person som för fram en åsikt ensidigt och inte tar med alla fakta.
 6. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 7. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 8. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 9. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. kulturlandskap

  kulturlandskap, ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet.