1. entonig

  e`ntonig adj. ~t ORDLED: en--ton-ig
  Svensk ordbok
 2. monoton

  monoton är detsamma som entonig, enformig, något som är på ungefär samma sätt hela tiden.
 3. nattvakt

  nattvakt, väktare, person som nattetid bestrider vakttjänstgöring på t.ex. ett industriområde.
 4. unison

  unison, musikterm: i enklang; termen används om vokala eller instrumentala stämmor vilka samklingar som identiska eller oktavparallella melodier.
 5. Bureälven

  Bureälven i östra Västerbotten (Västerbottens län) har ett dräneringsområde på 1 050 km 2, rinner genom sjön Burträsket och faller ut i Bottenviken i Bureå.
 6. Parkinsons sjukdom

  Parkinsons sjukdom, paralysis agitans, motorikstörning som orsakas av förlust av dopaminhaltiga nervbanor i hjärnan.
 7. Jacob Cats

  Cats, Jacob ( Jakob), 1577–1660, nederländsk författare, hög ämbetsman i provinserna Zeeland och Holland.
 8. rabblande

  rabb`lande subst. ~t ORDLED: rabbl-and-et
  Svensk ordbok
 9. monotoni

  monotoni´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: mono-ton-in
  Svensk ordbok
 10. enformig

  e`nformig adj. ~t ORDLED: en--form-ig
  Svensk ordbok