1. episod

  episod, ursprungligen ett dialogparti, kringgärdat av köravsnitt (stasimon), i den attiska tragedin.
 2. episodiskt minne

  episodiskt minne, term myntad 1972 av den kanadensiska psykologen Endel Tulving för att beskriva minne av personligt upplevda händelser.

 3. episod

  episo´d subst. ~en ~er ORDLED: epi-sod-en
  Svensk ordbok
 4. Homeros

  Homeros, sannolikt en historisk person på 700-talet f.Kr. från det joniska Mindre Asien.
 5. episodfilm

  episodfilm, film sammansatt av korta, avslutade episoder eller berättelser med ett gemensamt tema (t.ex. Max Ophüls’ ”Kärlekens hus”, 1950), med en gemensam litterär förlaga (t.ex. den Somerset Maugham-inspirerade ”Kvartett”, 1948) eller av samme regissör (t.ex. Rossellinis ”L’Amore”, 1948).
 6. buddha

  buddha, en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning.
 7. istider

  istider, glacialer, tidsperioder kännetecknade av omfattande kontinentala nedisningar.
 8. Moseböckerna

  Moseböckerna, Pentateuken (’femrullen’), även kallade Mose lag, fem böcker i Gamla Testamentet, av traditionen tillskrivna Mose.
 9. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 10. bipolär sjukdom

  bipolär sjukdom, bipolärt syndrom, tidigare manisk-depressiv sjukdom, psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska (eller hypomaniska) och depressiva episoder förekommer.