1. erfara

  erfara [e`r- el. ä`r-] verb erfor erfarit, pres. erfar ORDLED: er-far-it SUBST.: erfarande
  Svensk ordbok
 2. atman

  atman, ātman, i indisk filosofisk litteratur från och med upanishaderna en term för en evig innersta essens i såväl människan som andra levande varelser.
 3. England

  England, formellt ett kungadöme men egentligen ett delområde i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), dvs.(med gängse språkbruk) Storbritannien.
 4. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 5. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.

 6. passiv

  passiv, passivum, grammatisk term för satser och verb som systematiskt skiljer sig till form och betydelse från aktiva satser och verb; jämför diates.
 7. Engelbrektsupproret

  Engelbrektsupproret, Engelbrektsfejden, det uppror under Engelbrekt Engelbrektssons ledning som bröt ut i juni 1434 mot unionskungen Erik av Pommern.

 8. Teiresias

  Teiresias (grekiska Teiresias, latin Tiresias), i grekisk myt en blind siare från Thebe, nyckelfigur i Sofokles ”Kung Oidipus” och även förekommande i bl.a. ”Odysséen” och Euripides ”Backanterna”.
 9. hyperventilation

  hyperventilation, hyperpné, tillstånd då man andas mer än vad som krävs för normalt gasutbyte i lungorna.
 10. Greater Manchester

  Greater Manchester, storstadsområde kring Manchester i nordvästra England, Storbritannien; 2,7 miljoner invånare (2014).