1. erfarenhet

  erfarenhet, filosofiskt begrepp med skiftande innehåll.
 2. vetenskap och beprövad erfarenhet

  vetenskap och beprövad erfarenhet, term som är officiellt giltig inom hälso- och sjukvården och som används även inom andra samhällssektorer.

 3. erfaren

  erfaren [e`r- el. ä`r-] adj. erfaret erfarna ORDLED: er-far-en
  Svensk ordbok
 4. erfarenhetsfilosofi

  erfarenhetsfilosofi, filosofisk riktning som betonar erfarenhetens roll som bas för vår kunskap, se empirism.
 5. erfarenhet

  erfarenhet [e`r- el. ä`r-] subst. ~en ~er ORDLED: er-far-en-het-en
  Svensk ordbok
 6. erfarenhetsmässig

  erfarenhetsmässig [e`r- el. ä`r-] adj. ~t ORDLED: er-far-en-hets-mäss-ig
  Svensk ordbok
 7. finska inbördeskriget

  finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper i Finland januari–maj 1918.

 8. Djingis khan

  Djingis khan, Tjinggis khan, egentligen Temüdjin, född 1155, 1162 eller 1167, död 18 augusti 1227, mongolisk härskare och erövrare.
 9. samvete

  samvete, förmågan att uppfatta (moraliskt) gott och ont, rätt och orätt.
 10. IRA

  IRA, Irish Republican Army, Irländska republikanska armén, katolsk revolutionär styrka, bildad 1919 i syfte att upprätta en oberoende republik på Irland.