1. interkommunal ersättning

  interkommunal ersättning, ersättning till en kommun som tar emot elever från en annan kommun.
 2. ersättningsslag

  ersättningsslag, hjärtslag som startas av ett område utanför sinusknutan (en s.k. ektopisk fokus), om ett normalt, dvs. sinusknuteutlöst hjärtslag uteblir eller inte kan fortledas till hjärtats kammare.
 3. ersättning vid frihetsinskränkning

  ersättning vid frihetsinskränkning, statlig staten ersättning när någon genom felaktigt myndighetsbeslut har berövats friheten.
 4. ersättning

  ersättning [e`r- el. ä`r-] subst. ~en ~ar ORDLED: er-sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. feodalism

  feodalism, term som inom historisk forskning används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden.

 6. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 7. ex gratia-ersättning

  ex gratia-ersättning, ersättning som ett försäkringsbolag utbetalar ”av nåd” ( ex gratia), dvs. utan att någon ersättningsskyldighet föreligger enligt gällande försäkringsavtal.
 8. ersättningsfond

  ersättningsfond, reservering av medel för återanskaffning av skattepliktig tillgång som har skadats i näringsverksamhet eller för fastighet som har tvångsavyttrats.
 9. ersättningsreserv

  ersättningsreserv, skadereserv, det beräknade värdet av ett försäkringsbolags samlade ansvarighet på grund av inträffade, oreglerade försäkringsfall.
 10. ersättningsben

  ersättningsben, skelettelement som hos ryggradsdjur anläggs i form av ”modeller” i brosk, vilka senare ombildas till benvävnad.