1. eufori

  eufori ’tålig’, ’lättrörlig’, av eu- och grekiska pherō ’bära’), förhöjd grundstämning, upprymdhet, känsla av allmänt välbefinnande, avspändhet och sorglöshet (motsats dysfori).

 2. eufori

  eufori´ [eu- el. ev-] subst. ~n äv. ~en ORDLED: eu-for-in
  Svensk ordbok
 3. Euforion

  Euforion (grekiska Euphoriōn), hellenistisk diktare under 200-talet f.Kr. från Chalkis på Evvia.
 4. euforisk

  euforisk [eufå´r- el. evfå´r-] adj. ~t ORDLED: eu-for-isk
  Svensk ordbok
 5. morfin

  morfin, smärtstillande läkemedel i gruppen opioider.

 6. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 7. Gunnar Ekelöf

  Ekelöf, Gunnar, född 15 september 1907, död 16 mars 1968, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1958, fil.hedersdoktor i Uppsala 1958.
 8. dysfori

  dysfori, nedstämdhet med inslag av retlighet, olust och otålighet.
 9. könseufori

  könseufori, tillstånd där kropp och könsidentitet korresponderar, vilket ger upphov till välbehag hos individen. 

 10. metamfetamin

  metamfetamin, centralstimulerande syntetiskt amfetaminderivat som ger ett starkare och snabbare insättande rus än amfetamin och anses leda till kraftigare beroende.