1. expandera

  expande´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-pand-er-ar SUBST.: expanderande, expandering; expansion
  Svensk ordbok
 2. expanderat gummi

  expanderat gummi, cellgummi med slutna celler, till skillnad från skumgummi, som har öppna kommunicerande celler, och svampgummi, som har öppna och slutna celler.
 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.

 5. Peoples Temple

  Peoples Temple, frikyrklig kristen sekt med socialistisk bas, grundad 1954.

 6. Trumandoktrinen

  Trumandoktrinen är en doktrin (handlingslinje) som lades fram av USA:s president Harry S. Truman i mars 1947.
 7. planetarisk nebulosa

  planetarisk nebulosa, vanligtvis sfäriskt eller ringformigt gasskal utkastat från en åldrande stjärna.
 8. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.

 9. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 10. Skottland

  Skottland, del av Storbritannien; 78 133 km 2, 5,3 miljoner invånare (2013).