1. extremism

  extremism, ytterlighetsrörelse, främst inom politiken.

 2. extremitet

  extremitet, lem, vanligen parigt utskott från kroppen hos djur, modifierat för förflyttning och vanligen försett med rörliga leder, hos människan arm och ben.
 3. extremist

  extremist är en människa som har överdrivna åsikter.
 4. extremofila organismer

  extremofila organismer, extremofiler (av latin extremus ’ytterst’ och grekiska -fil), organism som tillväxer optimalt under extrema miljöbetingelser.
 5. extrem

  extrem är någoting som går för långt i någon riktning.
 6. extremvärdesfördelning

  extremvärdesfördelning, en statistisk fördelning som kan uppträda som fördelning för maximum av många oberoende stokastiska variabler.
 7. extremer

  extremer, typsnitt som avviker från vedertagna bokstavsformer enligt Maximilien Vox klassifikationssystem.
 8. extremrikkärr

  extremrikkärr, kalkkärr, myr med speciell, ofta mycket artrik växtlighet av arter som tyder på kalkrik miljö och högt pH-värde (ofta ca 6,5–8,4), dvs. ungefär neutral till svagt alkalisk reaktion hos markvattnet.
 9. extremum

  extremum, extremvärde, i den matematiska analysen de största (maximum) eller minsta (minimum) värden som en reellvärd funktion kan anta i sitt definitionsområde.
 10. extrempunkt

  extrempunkt, i funktionsteorin en punkt där en funktion antar ett största eller minsta värde ( extremum).