1. perfluoroktansulfonsyra

  perfluoroktansulfonsyra, PFOS, CF3(CF2)7SO3H, svårnedbrytbar organisk syra där alla kol–vätebindningarna bytts ut mot kol–fluorbindningar (C-H mot C-F).

 2. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. variansanalys

  variansanalys, statistisk metod att analysera, i betydelsen dela upp, den totala variationen i ett datamaterial i ett antal komponenter som svarar mot intressanta variationsorsaker.
 5. konspirationsteori

  konspirationsteori, icke styrkt föreställning eller teori som söker förklara en viktig historisk, politisk eller social händelse med en bakomliggande hemlig komplott av ett antal makthavare.

 6. elektromotorisk kraft

  elektromotorisk kraft, emk, den potentialdifferens i en strömkälla som får en elektrisk ström att flyta genom en sluten strömkrets.
 7. fas

  fas, en kemiskt och fysikaliskt enhetlig eller homogen del av ett heterogent kemiskt system.
 8. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 9. kvart

  kvart, musikterm som anger avståndet från en ton till den fjärde tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 10. Dödahavsrullarna

  Dödahavsrullarna, ibland kallade Qumrantexterna, sammanfattande benämning på de handskrifter som sedan 1947 påträffats i trakten av Qumran vid Döda havets nordvästra strand.