1. supernova

  supernova är en exploderande stjärna.
 2. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 3. kollaps

  kollaps, krisreaktion, plötslig, stark, psykisk reaktion, ”nervöst sammanbrott”.
 4. mjölksyra

  mjölksyra är en svag syra som bildas när våra muskler ska bryta ner mycket socker på kort tid.

 5. snö

  snö är en form av nederbörd.

 6. kollaps

  kollaps, blodtrycksfall med yrsel och ofta svimning, t.ex. vid hjärtrytmrubbning eller annan cirkulationsstörning ( vaso-vagal reaktion).
 7. symbios

  symbios är ett samliv mellan två livsformer som är till nytta för båda.
 8. apoptos

  apoptos är en kontrollerad, förutbestämd form av celldöd. 

 9. kollaps

  kollaps, sammanfallande av ett organ eller del därav, t.ex. av en lunga i samband med att luft på något sätt läcker in i lungsäckshålan, pneumothorax.
 10. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, ibland kallat amerikanska revolutionen, var ett krig mellan Storbritannien och de amerikanska kolonierna från 1775 till 1783 som slutade med koloniernas självständighet.