1. familj

  familj, grupp människor som förenas genom en kombination av exempelvis äktenskap, partnerskap, adoptionskap och blodsförvantskap.

 2. familjeplanering

  familjeplanering innebär att man medvetet försöker påverka familjens storlek.
 3. Familjefederationen för världsfred och enighet

  Familjefederationen för världsfred och enighet, tidigare Unification Church, Enighetskyrkan eller Moon-rörelsen, nyreligiös rörelse, grundad i Pusan, Sydkorea 1954 av Sun Myung Moon.
 4. familjepsykologi

  familjepsykologi, studiet av samspelet i en familj.
 5. familj

  familj, rang mellan ordning och släkte inom det biologiska hierarkiska systemet.
 6. Familjen

  Familjen, tidigare Guds Barn och Kärlekens familj, nyreligiös rörelse, grundad 1969 i Los Angeles av den svenskättade amerikanen David Berg ( 1919–94), också kallad Moses David.
 7. familjerätt

  familjerätt, ett rättsområde som vid sidan av förmögenhetsrätten ingår i civilrätten, dvs. den del av rättsordningen som angår mellanhavandet mellan privata rättssubjekt.
 8. familjär

  familjär, term som inom genetiken används om egenskaper vilka uppträder hos flera personer i en viss familj eller släkt, dvs. hos en grupp individer som har genetisk släktskap genom att de har en gemensam anfader.
 9. familjesociologi

  familjesociologi, studium av familjen som social institution och familjens relation till andra institutioner i samhället.
 10. familjevård

  familjevård, den vård som ges i familjehem.