1. farao

  farao, egyptiska pr-ʽo, ”det stora huset”.
 2. FARC

  FARC, FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (’Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén’), colombiansk gerilla grundad 1964, sedan 2017 politiskt parti vid namn Comunes.

 3. Faradays bur

  Faradays bur, skärmbur, rum som avskärmats från elektriska fält i omgivningen med hjälp av ett elektriskt ledande hölje.
 4. farosymboler

  farosymboler, symboler som utmärker typ av farlighet hos kemiska ämnen.

 5. Faradays induktionslag

  Faradays induktionslag säger att ett varierande magnetfält inducerar ett elektriskt fält.
 6. faraoideologi.

  faraoideologi. Under mitten av 2000-talet f.Kr. utvecklades i Egypten mönstret för det kungadöme som formellt skulle fortleva in i den romerska kejsartiden.
 7. fariséer

  fariséer (grekiska pharisaios, av aram. perīshayyā, hebreiska pārūsh, egentligen ’avsöndrad’ (från det orena eller de orena)), judiskt religiöst och politiskt parti, aktivt från 100-talet f.Kr. till templets fall 70 e.Kr.
 8. fartyg

  fartyg, vattenburen farkost.
 9. fars

  fars, dramatisk genre och teaterform av underhållande karaktär, ofta byggd på situationskomik och förvecklingar och med rollgalleri av psykologiskt typiserade och karikerade gestalter.
 10. farligt avfall

  farligt avfall är avfall som är så skadligt för miljön eller för människor att det måste samlas in separat och tas om hand på ett säkert sätt.