1. fattas

  fatt`as verb fattades fattats ORDLED: fatt-as
  Svensk ordbok
 2. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 3. stormaktstiden

  stormaktstiden kallas en period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa.

 4. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 5. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 6. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 7. fatta sig

  fatt`a sig verb fattade fattat ORDLED: fatt-ar
  Svensk ordbok
 8. Martin Luther King

  King, Martin Luther, Jr, född 15 januari 1929, död 4 april 1968, amerikansk svart baptistisk präst och medborgarrättsledare.

 9. metafor

  metafor, stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet).
 10. Tjernobylolyckan

  Tjernobylolyckan, allvarlig reaktorolycka 26 april 1986 i kärnkraftverket Tjernobyl norr om Kiev i Ukraina.