1. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 2. fattigvård

  fattigvård, äldre benämning på behovsprövad hjälp från offentliga organ till fattiga människor.

 3. fattigbricka

  fattigbricka, fattigklubba, trästycke med inskurna bomärken för de gårdar inom en fattigrote som tillsammans hade skyldighet att föda en eller flera fattiga.

 4. fattighus

  fattighus, fattigstuga, byggnad där fattiga och orkeslösa personer förr inhystes. 1686 års kyrkolag rekommenderade och 1734 års lag ålade församlingarna att inrätta fattigstugor, men detta åtlyddes inte överallt.

 5. fattigstuga

  fattigstuga, se fattighus.
 6. fattigläkare

  fattigläkare kallades på 1700- och 1800-talen läkare som tillsatts av myndigheterna i Stockholm och betalades av det allmänna för att gratis behandla medellösa sjuka.
 7. fattiga riddare

  fattiga riddare, arma riddare, köksterm för en internationell, enkel dessert som består av brödskivor av till exempel ljust matbröd (ej dagsfärskt) eller vetebröd, som doppas i pannkakssmet, vilken kan vara smaksatt med exempelvis kardemumma eller rivet citronskal.

 8. fattigskola

  fattigskola, ibland även fattigfriskola, benämning på de skolor för fattiga barn som grundades i Sverige från 1700-talets slut, framför allt i städerna.
 9. fattigkärr

  fattigkärr, myrmark med svag men tydlig inverkan av kalkfattigt fastmarksvatten.
 10. fattig

  fatt`ig adj. ~t ORDLED: fatt-ig
  Svensk ordbok