1. fattning

  fatt`ning subst. ~en ~ar ORDLED: fatt-ning-en
  Svensk ordbok
 2. glödlampa

  glödlampa är en lampa som lyser med en glödande metalltråd.
 3. glasögon

  glasögon, hjälpmedel för korrektion av brytningsfel i ögonen.
 4. fattningsförmåga

  fatt`ningsförmåga subst. ~n ORDLED: fatt-nings--för-måg-an
  Svensk ordbok
 5. friidrott

  friidrott är en idrott där man tävlar i löpning, hopp och kast.

 6. spjutkastning

  spjutkastning, gren i friidrott.

 7. stavhopp

  stavhopp, gren i friidrott.

 8. konfusion

  konfusion, sjuklig påverkan av tankeförlopp och uppfattningsförmåga, se förvirring.
 9. smycken

  smycken, föremål avsedda att bäras på kroppen för att markera social, professionell, religiös eller annan kulturell tillhörighet eller i magiskt syfte (se amulett) samt oftast, men sällan enbart, för att åstadkomma en dekorativ effekt.
 10. smältsäkring

  smältsäkring, inom elektrotekniken en komponent som innehåller en ledare som smälter då strömmen under viss tid överskrider ett visst värde och som därigenom bryter strömmen.