1. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 2. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 3. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 4. felhandling

  felhandling, parapraxi , enligt Freud en handling som avslöjar en bortträngd, omedveten önskan.
 5. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 6. Felix Herngren

  Herngren, Felix, född 1967, komiker och filmregissör, bror till Måns Herngren och Moa Herngren.

 7. Felix Bloch

  Bloch, Felix, 1905–83, schweizisk-amerikansk fysiker, professor vid Stanford University 1936–71, Nobelpristagare i fysik 1952 tillsammans med E.M. Purcell.
 8. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 9. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 10. feloni

  feloni, brott mot de ömsesidiga trohetsförpliktelser som utmärkte länsväsendet i det medeltida Västeuropa (jämför feodalism).