1. fika

  fika, kaffe (med tilltugg); kaffepaus.
 2. fiktion

  fiktion, inom estetik och litteraturteori en sats eller text som inte påstår eller hävdar det som den (tolkad i bokstavlig mening) utsäger.
 3. fikonspråk

  fikonspråk, hemligt lekspråk som man talar genom att dela ord efter den första betonade vokalen, sätta fi- före den andra delen och placera resultatet främst samt sätta -kon efter den första delen.
 4. fikonsteklar

  fikonsteklar, Agaonidae, familj parasitsteklar i överfamiljen glanssteklar.
 5. fiktion

  fiktion, allmänt: något uppdiktat eller påhittat, som saknar motsvarighet i verkligheten.
 6. fikon

  fikon, Ficus carica, art i familjen mullbärsväxter men också namn på artens frukt.

 7. fik

  fik subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fik-et
  Svensk ordbok
 8. fiktion

  fiktion, inom vetenskapsteori en föreställning som, trots insikten om att den inte är sann, upprätthålls på grund av sin vetenskapliga användbarhet.
 9. fiktionalism

  fiktionalism, filosofisk riktning enligt vilken fiktioner spelar en viktig roll inte bara inom vardagstänkandet utan också inom vetenskapen.
 10. fikonbladspumpa

  fikonbladspumpa, Cucurbita ficifolia, art i familjen gurkväxter.