1. filosofera

    filosofe´ra verb ~de ~t ORDLED: filo-sof-er-ar SUBST.: filosoferande
    Svensk ordbok
  2. filosofi

    filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
  3. Cats

    Cats, musikal av Andrew Lloyd Webber (musik) till texter av T.S. Eliot (delvis bearbetade av Trevor Nunn och Robert Stilgoe).
  4. Harvey Keitel

    Keitel, Harvey, född 1939, amerikansk skådespelare.

  5. Karl Jaspers

    Jaspers, Karl, född 23 februari 1883, död 26 februari 1969, tysk psykolog och filosof, 1916–21 professor i psykologi och 1921–37 samt 1945–48 i filosofi i Heidelberg, 1948–61 professor i filosofi i Basel.
  6. doxografer

    doxografer, forskare som sammanställer filosofers och vetenskapsmäns lärosatser och åsikter i olika frågor.
  7. sinnesdata

    sinnesdata, engelska sense-data, intryck, sinnesförnimmelse.
  8. Klätterbaronen

    Klätterbaronen, roman av den italienske författaren Italo Calvino, utgiven 1957.

  9. Diogenes Laertios

    Diogenes Laertios (grekiska Diogenēs), troligen ca 200 e.Kr., grekisk filosofihistoriker.
  10. Anaximander

    Anaximander var en grekisk naturfilosof som levde på 500-talet före Kristus.