1. fint

  fint subst. ~en ~er ORDLED: fint-en
  Svensk ordbok
 2. fintåtel

  fintåtel, Aira elegans, art i växtfamiljen gräs.
 3. fintenn

  fintenn, rent tenn.
 4. bro

  bro är ett byggnadsverk som leder över ett hinder, till exempel över en väg eller ett vattendrag.

 5. civilisation

  civilisation betyder ungefär ’välordnat samhälle’.
 6. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 7. alkohol

  alkohol, i allmänt språkbruk detsamma som etanol eller etylalkohol.
 8. fintlig

  fin`tlig adj. ~t ORDLED: fint-lig
  Svensk ordbok
 9. finta

  fin`ta verb ~de ~t ORDLED: fint-ar SUBST.: fintande, fintning; fint
  Svensk ordbok
 10. vresalm

  vresalm, Ulmus laevis, art i familjen almväxter.