1. fixa rörelsemönster

  fixa rörelsemönster, beteenden som utförs på samma sätt av alla individer inom en art, utan någon inlärning eller erfarenhet.
 2. fixa beteenden

  fixa beteenden, beteenden som i ett stort antal finns förprogrammerade i nervsystemet redan vid födseln.
 3. fixation

  fixation, fixering, fastgörande eller stabiliserande av en kroppsdel, t.ex. av armbågen, i fixationsförband efter luxation.
 4. fixa

  fix`a verb ~de ~t ORDLED: fix-ar SUBST.: fixande
  Svensk ordbok
 5. fixativ

  fixativ (för etymologi jämför fixation), vätska, bestående av harts löst i sprit, som används för att binda färgpartiklarna och bilda ett skyddande skikt på blyerts- och kolteckningar och pastell- och akvarellmålningar.
 6. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 7. fixare

  fix`are subst. ~n äv. fixarn, plur. ~, best. plur. fixarna ORDLED: fix-ar-en
  Svensk ordbok
 8. fixativ

  fixati´v subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fix-at-iv-et
  Svensk ordbok
 9. kinetisk energi

  kinetisk energi, rörelseenergi, den form av energi en kropp har på grund av sin rörelse.
 10. centralrörelse

  centralrörelse, inom mekaniken en kropps rörelse under inflytande av en kraft som alltid är riktad mot en fix punkt.