1. fjärdedel

  fjä`rdedel subst. ~en ~ar ORDLED: fjär-de--del-en
  Svensk ordbok
 2. årstid

  årstid, en av årets fyra delar (vår, sommar, höst och vinter), vilka astronomiskt sett motsvarar var sin fjärdedel av jordens bana runt solen.
 3. fjärdedelsnot

  fjärdedelsnot är ett tecken som används när man skriver noter.
 4. Odysseus

  Odysseus, i berättelserna om det trojanska kriget kung av Ithaka, son till Laertes och Antikleia, make till Penelope och far till Telemachos.
 5. Grekland

  Grekland är ett land i södra Europa.

 6. luftmotstånd

  luftmotstånd är en kraft som motverkar rörelsen för ett föremål och som skapas av luften.

 7. Lappland

  Lappland är ett landskap i nordligaste Norrland.

 8. kemi

  kemi, vetenskapen om materiella ämnens sammansättning, egenskaper och omvandlingar.
 9. Italien

  Italien är ett land i södra Europa.

 10. ungdomsbrottslighet

  ungdomsbrottslighet, benämning inom kriminologin på den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.