1. flabba

  flabb`a verb ~de ~t ORDLED: flabb-ar SUBST.: flabbande; 2flabb
  Svensk ordbok
 2. skratt

  skratt, fysiologisk funktion kännetecknad av automatiska, hastiga ut- och inandningar med ömsom spända och avslappnade stämband.
 3. flabbig

  flabb`ig adj. ~t ORDLED: flabb-ig
  Svensk ordbok
 4. flabb

  1flabb subst. ~en ~ar ORDLED: flabb-en
  Svensk ordbok
 5. flabb

  2flabb subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: flabb-et
  Svensk ordbok