1. flacka

  flack`a verb ~de ~t ORDLED: flack-ar SUBST.: flackande
  Svensk ordbok
 2. Flackarp

  Flackarp, f.d. församling i Lunds stift, Staffanstorps kommun, Skåne (Skåne län), nu ingående i Uppåkra.
 3. sårbar plats

  sårbar plats är ett geografiskt område där naturkatastrofer kan orsaka stora skador med svåra konsekvenser för befolkningen.
 4. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.
 5. meandrande flod

  meandrande flod, flod med en naturligt utvecklad, kraftigt vindlande strömfåra, som i ideala fall har geometriskt regelbundna kurvor.
 6. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 7. Belarus

  Belarus är ett land i östra Europa.

 8. Amazonas

  Amazonas, Amazonområdet, regionen kring Amazonfloden.

 9. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).

 10. Krim

  Krim, ryska Krym, halvö i södra Ukraina; 25 500 km2, 2 miljoner invånare (2014).