1. flott

  flott, smält djurfett.
 2. flotta

  flotta, större operativ sjöstyrka, sammansatt av flera stridsfartygsförband med underhållsfartyg och under befäl av en flaggman (amiral).

 3. flott

  flott, flytande, är ett fartyg när hela dess vikt bärs upp av vatten och det ingenstans har kontakt med botten.

 4. flottan

  flottan, tidigare ett vapenslag inom den svenska marinen.
 5. flotta

  flotta, luftflotta, i vissa länder benämning på ett antal flygeskadrar, sammanförda under ett operativt befäl.

 6. flotte

  flotte är en enkel och plan farkost eller plattform som flyter på vatten.

 7. flotta

  flotta, en ägares eller en stats totala bestånd av fartyg eller flygplan.
 8. flottilj

  flottilj, begrepp inom flottan och flygvapnet.
 9. flottning

  flottning, transport av lösa stockar i rinnande vatten ( strömflottning eller lösflottning) eller av virkesbuntar över sjöar eller längs en kust ( sjöflottning, havsflottning eller buntflottning).
 10. flottör

  flottör är en speciellt utformad kropp som flyter på en vätska, alltså en flytkropp.