1. fluid

  fluid, inom mekaniken ofta använd sammanfattande benämning på gas och vätska.
 2. fluiditet

  fluiditet (jämför fluid), ett mindre vanligt mått på fluidens, av inre friktion orsakad benägenhet att deformeras.
 3. fluid

  2fluid [flui´d] adj., neutr. undviks ORDLED: flu-id
  Svensk ordbok
 4. fluid

  1fluid [flui´d] subst. ~en ~er ORDLED: flu-id-en
  Svensk ordbok
 5. fluidisering

  fluidisering, process som innebär att en finkorning, lös partikelmassa får egenskaper som en vätska genom att gas med tillräcklig hastighet genomströmmar den.
 6. fluidistor

  fluidistor, reglerelement (med funktion liknande transistorns) som utnyttjar fenomen hos strömmande gaser eller vätskor.
 7. fluidalstruktur

  fluidalstruktur hos bergarter, detsamma som flytstruktur.
 8. fluidiseringsfrys

  fluidiseringsfrys, en fluidiserad bädd där en kall luftström via en perforerad bottenplatta genomströmmar livsmedelsprodukten.
 9. fluidiserad bädd

  fluidiserad bädd, en bädd eller fyllning av partiklar som hålls svävande i en uppåtriktad gasström.
 10. permeabilitet

  permeabilitet, ett poröst mediums genomsläpplighet för en fluid (gas eller vätska).