1. foglig

  fo`glig adj. ~t ORDLED: fog-lig
  Svensk ordbok
 2. fog

  fog, kombination av två till varandra anpassade ytor, tillhörande var sitt av två (stelt) förbundna föremål, jämte det mellan ytorna eventuellt befintliga mellanrummet, vare sig detta är tomt eller utfyllt med lim och liknande. Ytorna i fogen kan vara plana och sammanfogade genom limning, svetsning, lödning eller med t.ex. spik eller skruv.
 3. ribosom

  ribosom, partikel i cellernas cytoplasma där proteiner bildas.

 4. Molotov–Ribbentrop-pakten

  Molotov–Ribbentrop-pakten, icke-aggressionsavtal mellan Sovjetunionen och det nazistiska Tyskland 23 augusti 1939, undertecknat i Moskva och namngivet efter de båda ländernas utrikesministrar och signatärer Molotov och Ribbentrop.
 5. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 6. Dante Alighieri

  Dante Alighieri, född i maj 1265, död 13 eller 14 september 1321, florentinsk författare, Italiens nationalskald.
 7. kapillär

  kapillär, hårrörskärl, den minsta och mest tunnväggiga formen av blodkärl.

 8. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 9. syntax

  syntax, satslära, den del av grammatiken som handlar om hur ord eller böjningsformer av ord fogas samman till ordgrupper (fraser) och satser (och meningar).
 10. fabel

  fabel, en kort allegorisk berättelse i vilken förmänskligade djur med sina handlingar och repliker åskådliggör en moralisk lärdom som gärna avslutningsvis formuleras som en sederegel, t.ex. ”den som gapar över mycket, mister ofta hela stycket”.