1. isoelektrisk fokusering

  isoelektrisk fokusering, detsamma som elektrofokusering.
 2. urbanisering

  urbanisering, ökande stadsboende, en process som definitionsmässigt varierar mellan länder och världsdelar (jämför stad).

 3. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 4. folksaga

  folksaga, den kategori inom den muntliga, traditionella prosafolkdikten (jämför folkdiktning) som främst har underhållande funktion och vars innehåll betraktats som osannolikt och diktat.
 5. new public management

  new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet.
 6. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 7. spektroskop

  spektroskop, allmän benämning på instrument för studium av spektra inom främst optiska området med närliggande infraröda och ultravioletta avsnitt, men även inom röntgenområdet.
 8. isoelektrisk punkt

  isoelektrisk punkt, pI, det pH-värde vid vilket ett ämne i vattenlösning har den elektriska nettoladdningen noll.

 9. Stig Dagerman

  Dagerman, Stig, född 5 oktober 1923, död 4 november 1954, författare och journalist.
 10. Carl XVI Gustaf

  Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946, svensk kung sedan 1973, son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla; jämför släktartikel Bernadotte.