1. formelenhet

  formelenhet, ett ämnes atomsammansättning i enklaste form.

 2. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 3. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 4. forntid

  forntid, (sedan länge) förfluten tid; i svensk historia och arkeologi tiden från människans invandring till kristendomens införande på 1000-talet alternativt införandet av skriftkultur.
 5. fornsvenska

  fornsvenska, beteckning för det svenska medeltidsspråket, från ca 1225 till ”Thet nyia testamentit på swensko”, 1526.
 6. Fortnite

  Fortnite, datorspel med överlevnadstema, utvecklat och utgivet av det amerikanska företaget Epic Games och lanserat i fullständig version för PC 2017.

 7. fordism

  fordism, begrepp som populariserades under 1920-talet av Henry Ford själv.
 8. forskning

  forskning, process som genom systematiskt arbete kan frambringa nya kunskaper och ökat vetande.

 9. formalisering

  formalisering, process varigenom formen hos något blir helt specificerad; även resultatet av en sådan process.
 10. fornsvensk

  fornsvensk, som har att göra med tiden för fornsvenska, dvs. det svenska medeltidsspråket, från ca 1225 till ”Thet nyia testamentit på swensko”, 1526; se vidare svenska.